Sedan starten 1993 har hundratals produktioner passerat Ballerina Audio. Här är några exempel.

Ballerina Audio 

– 25 år – 

1993–2018

Ballerina Audio AB

Strömpilsplatsen 14

907 43 Umeå

Sweden

info@ballerina.nu

070-518 69 33  

www.facebook.com/ballerinaaudio